Закарпатський обласний палац дитячої та юнацької творчості

Клуб любителів природи

Керівник - Корпош Катерина Василівна.

Гурток «Клуб любителів природи» передбачає поглиблене вивчення наук біологічного цик­лу, зокрема зоології, послідовне розширення знань, отриманих на уроках .

Програма гуртка спрямована на органiзацiю працi з гурткiвцями, допомогти задовольнити iнтереси дiтей до природи та допомогти кращому засвоенню програмного матерiалу. В процесi занять велика увага придiляеться вирощуванню рослин, утриманню тварин.

Заняття проводяться у кабінеті куточка живої природи. Оскільки куточок живої природи має величезне значення для здійснення ідейекологічного виховання учнів. По-перше, постійна присутність рослин і тварин дозволяє формувати у дітей почуття їх необхідності. По-друге,систематичні спостереження в куточку природи і доступність об'єктів сприяють розвитку конкретних уявлень про рослини і тварин. По- третє, залучення учнів до догляду за мешканцями живого куточка закладає основи дбайливого, відповідального ставлення до живих істот,виховує любов до природи. По-четверте, красиві та здорові рослини і тварини впливають на емоції дітей, розвиваючи естетичні почуття.

Домашніх тварин утримують люди різного віку і професій. Одним це приносить радість пізнання природи, інші вбачають у своїх підо­пічних друзів, які потребують любові та піклуван­ня, відповідаючи, у свою чергу, відданістю.

Утримуючи тварин в умовах живого куточка людина бере на себе багато турбот, які потребують зусиль і часу, а головне- спеціальних знань. Необхідно знати про особли­вості поведінки, умови утримання, розведення та годівлі тварин. Не випадково із сотень видів тва­рин лише незначна їх частина може утримуватися в умовах живого куточка. На ці й інші питання можна дати відповіді, лише ознайомившись з курсом зоології - науки про тваринний світ.

• Головною метою гуртка «Клуб любителів природи» є:

• забезпечення потреб особистості у творчій са-мореалізації;

• підготовка підлітків до активної громадської та професійної діяльності;

створення умов для соціального захисту й організації змістовного дозвілля відповідно до інтересів, здібностей і обдаровань учнів.