Німецька мова

Викладач: Вертеш-Гапак Оксана Емеріхівна
Сучасний стан міжнародних зв’язків України, вихід її до європейського та світового простору зумовлюють розглядати німецьку мову як важливий засіб міжкультурного спілкування. Головна мета навчання німецької мови полягає у формуванні в учнів комунікативної компетенції, базою для якої є комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок. Розвиток комунікативної компетенції залежить від соціокультурних і соціолінгвістичних знань, умінь і навичок, які забезпечують входження особистості в інший соціум і сприяють її соціалізації в новому для неї суспільстві.
Під час навчання реалізуються також освітня, виховна і розвивальна цілі. Вивчення німецької мови поєднує в собі всі види мовленнєвої діяльності
(аудіювання, усне мовлення, читання та письмо), звертаючи особливу увагу саме на усне мовлення, як на початковому так і на подальших етапах. Тому основними формами навчання є лекції, бесіди (відповідно до теми занять), ігри, перевірочні роботи, тести. Так як для дітей, для успішного оволодіння усним мовленням важливим елементом є наочність, то в роботі секції німецької мови використовується багато різноманітного дидактичного оснащення, а саме: аудіозаписи, відеофільми, роздатковий матеріал.

View the embedded image gallery online at:
http://padiun.net/nimecka-mova#sigProGalleriabf46665612
joomlamodniyportal.ru