Гурток "Основи учнівського самоврядування"

Керівник: Рущак М.О.

 Ми живемо в час, що ознаменував себе швидкими темпами розвитку суспільства. Час, який вимагає від нас постійного руху вперед. Нові технології та постійні зміни в суспільній свідомості підштовхують нас до непереривного самовдосконалення, до розвитку тих рис особистості, які дали б можливість людству надалі розвиватись та вдосконалювати світ навколо і себе в ньому.
Так на перший план у вихованні нового покоління виступає потреба особистості в самореалізації. Соціалізація дітей в умовах позашкільного навчального закладу повинна ґрунтуватися на розумінні необхідності виховання молодих лідерів – лідерів майбутнього, створенні умов для самореалізації молоді, яка зможе активно діяти у всіх сферах життя суспільства, буде спроможна приймати самостійні рішення і відстоювати власні ідеали та переконання.
Завданням учнівського самоврядування є підтримка учнівської молоді, що активно бере участь у громадському житті, є активною та ініціативною, яскраво проявляє лідерські якості, усвідомлює себе як громадянина Української держави та позиціонує себе як національно свідому особистість.
Учнівське самоврядування – це насамперед – школа лідерства в суспільному житті.
Метою гуртка «Учнівське самоврядування» - є виховання повноцінного, соціально свідомого покоління, становлення молоді як творчої сили суспільства; формування в неї активної життєвої позиції, вміння приймати самостійні рішення та нести відповідальність за них; формування особистості лідера, його організаторських здібностей та його реалізація в суспільному житті.
Виявлення та підтримка лідерів молодіжного руху. Підвищення ролі молоді у сучасному суспільстві.

Дитячо-юнацький парламент «Dream Team» є самоврядною, добровільною, неполітичною, позаконфесійною організацією старшокласників , що діє на засадах демократичного суспільства і формується шляхом добровільного вступу(кандидат подає заяву про вступ). Членами парламенту може бути будь-який учень навчальних закладів міста Ужгород якому виповнилося повних 14 років.
Учасники дитячо-юнацького парламенту постійно організовують та беруть участь у різноманітних конференціях та круглих столах.

Ми з вірою йдемо у майбуття!
Надія світочем запалює серця!    
І все, що робимо ми тут сьогодні,
Нехай запалить іскру в душах тих,
Хто вже не вірить в молодь України
Ми лідери - творці свого життя!
Любов та істина запалюють серця!
Бо ми майбутнє творим вже сьогодні.
Ми зробимо, ми досягнем мети!
І прийдемо в майбутнє я і ти!
Де вже не буде сумнівів й зневіри
Бо ми й сьогодні клятву принесем,
Що наша сила подолає все!

“Dream Team” – з вірою в майбутнє!!!

Структура «Dream Team»

Робота дитячо-юнацького парламенту «Dream Team»відбувається за 6 напрямках:
1. міжнародних зв’язків;
2. культури та дозвілля;
3. інформації та роботи зі ЗМІ;
4. екології, спорту, туризму та здорового способу життя;
5. соціальних досліджень;
6. захисту прав і свобод учнівської молоді.
Члени парламенту обирають відповідальних за напрямки роботи, президента, віце – президента та секретаря учнівського парламенту «Dream Team».
Вибори відбуваються щорічно на початку кожного навчального року.
Засідання парламенту міста «Dream Team» відбуваються відповідно затвердженого графіку та позачергово у разі необхідності.
Зібрати позачергове засідання парламенту має право Президент або віце-президент у разі його відсутності.
Парламентом учнівського врядування міста «Dream Team» розроблено статут та інші установчі документи, до яких можуть бути внесені зміни.

Гімн дитячо-юнацького парламенту
«Наша мета»
Хоч у всіх є мета, та у кожного своя,
І дорога до неї в житті не легка.
Мета як зірка світить здалека,
Не дозволить в дорозі відпочити вона
Приспів:    
(А) наші мрії ми об’єднаєм,
Наші мрії здійснимо.
Наша сила все подолає
Ми за правду, щастя й добро.
(Приспів)
Ми боялись сказати усе, що на думці,
Ми боялись зізнатись, що лідери є.
Та прийшли до Палацу знання набувати -
У кожного в серці лідер живе.
(Приспів).

Ти цілі досягнеш тут безсумнівно,
І душу світлом наповнить зоря.
Дорогу продовжи з новою метою,
І тобі підкоряться всі гори й моря!    
(приспів)