Школа молодого лідера

Викладач: Рущак М. О.

“Лідерство – запорука успіху”
Я можу, вмію, дію !
Лідер (від англ. leader той, хто веде, перший, що йде попереду), член групи, авторитетна особистість, яка реально відіграє домінантну роль в організації спільної діяльності та регулюванні взаємин у групі, всі учасники якої визнають його керівництво. Лідером стає людина, готова взяти на себе відповідальність за розвиток і дії інших членів групи. Сучасний лідер – це життєстійка, життєздатна, життєтворча особистість, яка активно інтегрується в суспільство, добре орієнтується та бере активну участь в економічних, соціальних, політичних, культурних процесах. Особистість сучасного лідера характеризується високою громадською активністю, підприємливістю, здатністю знаходити оптимальні шляхи та засоби розв’язання будь-яких проблем у нестандартних ситуаціях .
Метою занять у цьому гуртку є формування лідерських якостей, життєвого досвіду, поведінки лідерів шляхом активного залучення їх до справ і турбот у Палаці. Ознайомлення дітей  з теоретичними основами та принципами розвитку лідерства; розвиток у підлітків навичок самоаналізу, аналізу організаторських здібностей та своїх нереалізованих можливостей; спрямовування підлітків на роботу над собою, на здійснення своїх намірів щодо розвитку своєї особистості, лідерської позиції; формування у вихованців навичок у співпраці в команді; стимулювання творчої і соціальної активності та ініціативи підлітків; допомога у розвитку сили волі та етичних якостей, необхідних для того, щоб стати успішним в житті, в повній мірі реалізувати лідерський потенціал.  
Реалізація програми гуртка «Школа молодого лідера» передбачає такі заняття та розваги:
- Тренінгові заняття;
- Міні – лекції; бесіди; дискусії;
- Рольові ігри, моделювання;
- Драматизація ; портфоліо;
- Презентації; інтерактивні вправи та ігри;
- Навчальні та розважальні екскурсії;
- Тематичні вечори- дискотеки;
- Відомості та заняття з психології, юрисдикції, філології ;
- Навчитись публічним виступам
- Зустрічі з видатними особистостями;
- Спілкування із місцевою владою;
- Проведення різноманітних акцій;.
- Залучення до волонтерської діяльності;
- Співпраця зі ЗМІ.
Очікувані результати :
- сформованість певних компетентностей у лідерській діяльності;
- підвищення самостійності і творчого потенціалу школярів;
- особистісне зростання кожного учня;
- формування психолого - толерантного, доброзичливого ставлення до інших особистостей, груп, народів;
- розвиток творчого мислення, формування власної точки зору;
- опанування навичками самоаналізу та самоусвідомлення;
- формування гуманістичного світогляду;
підготовка до свідомої активної участі в суспільному житті школи, міста, української держави. 

 

View the embedded image gallery online at:
http://padiun.net/shkola-molodogo-lidera#sigProGalleriab1660f7b6b
joomlamodniyportal.ru