Відділ біології та експериментальної роботи

Завідувачка відділу Величканич Ольга Михайлівна

Біологія – це наука, яка вивчає життя в усіх його проявах. Вона досліджує різноманітність організмів, їхню будову, процеси життєдіяльності, хімічний склад, взаємозв’язки з навколишнім середовищем та багато інших різних проявів живого. 

Дослідницька та експериментальна робота – важлива складова діяльності педагогів відділу. Під час виконання дослідницьких робіт вихованці отримують поглиблені теоретичні знання та застосовують їх на практиці. Робота в кутку живої природи, на навчально-дослідній земельній ділянці та квітниках має важливе значення для розвитку пізнавальної й дослідницької компетентностей гуртківців. 

На заняттях гуртків діти не лише вчаться закладати найпростіші досліди, а й більш глибоко і свідомо вивчають різні явища та процеси, що відбуваються в живих організмах, навчаються самостійно аналізувати і узагальнювати досліджувані явища, робити висновки, подавати результати у вигляді цікавих змістовних презентацій. 

Юннати відділу беруть активну участь у всеукраїнських конкурсах та акціях: „Квітуча Україна”, „Парад квітів біля школи”, „Галерея кімнатних рослин”, „Посади сад”, „Квіткові килими”, „Юний дослідник”, „День Землі”, „Вчимося заповідувати”, „Україна – сад” тощо.

Залучення молоді до дослідницької діяльності та участь юннатів в природоохоронних заходах сприяють вихованню бережливого ставлення до навколишнього середовища та любові до рідного краю, його флори та фауни, любові до землі.

Відділ включає такі творчі учнівські об’єднання:

„Юні квітникарі”;

„Юні садівники”;

„Юні ентомологи”;

„Лікарські рослини”;

„Юні флористи”;

„Природа рідного краю”.