Відділ комунікацій та зв’язків із громадськістю

Французька мова

Викладач: Чечоткіна Вікторія Михайлівна

Французька мова — друга у світі за популярністю вивчення у якості іноземної мови. І ось маленькі ужгородці отримали ще одну можливість вивчати цю чудову мову - в "ПАДІЮНі"  з 2015 навчального року  розпочав роботу гурток французької мови.

Французька – це мова, яку легко вивчати. В процесі викладання використовуються  нові техніки та методики, які дозволяють зробити процес навчання більш продуктивним, легким і цікавим. Робота ведеться в двох групах початкового рівня. Використовуються  методики вивчення французької мови в ігровій формі як для дітей, так і дорослих, завдяки яким можна швидко досягти рівня, що дозволяє спілкуватися французькою мовою.

Вивчення французької допомагає опанувати інші мови, зокрема ті, що походять від латини (іспанську, італійську, португальську або румунську), а також англійську мову, адже сучасний словниковий запас цієї мови на 50% складається з французьких запозичень. Запрошуємо всіх бажаючих в наш гурток!

joomlamodniyportal.ru  

„Дитячо-юнацька радіостудія „ПАДІЮН-ЛАЙФ”

Керівник – Черленяк Мирослава Андріївна
У дитячо-юнацькій радіостудії „ПАДІЮН-ЛАЙФ” зібрався талановитий колектив старшокласників, які бажають пов’язати свою майбутню долю з професією журналіста.
Радіостудія «ПАДІЮН-ЛАЙФ» представляє… саме з цих слів 29.01.2013 о 15.30. в ефірі пролунала перша радіопередача дитячо-юнацької студії радіомовлення. Таким чином всі мешканці країни «ПАДІЮН» дізнались про заснування у відділі комунікацій та зв’язків з громадськістю нової структури .
Найголовніша ознака діяльності студії - це творча спрямованість. Знати і вміти більше не тільки теоретично, а передовсім – практично – така мета діяльності радіостудії. І тому в даному гуртку вихованці можуть проявити якості журналіста-радійника, кореспондента, ведучого, диктора, музичного редактора,звукорежисера.
У системі ефірного мовлення діють авторські і колективні проекти, зокрема: інформаційний радіожурнал «ПАНОРАМА НОВИН», пізнавальна радіопрограма для дітей та дорослих «ВІРТУАЬНА ПОДОРОЖ», культурно-мистецька програма «АРТ-СТУДІО», музичний хіт-парад, вітальна передача, освітньо-пізнавальна передача „Ужгород – відомий і невідомий”, наразі у розробці ще три проекти: „Повчальні казки дівчинки Каті”, „Спорт-експрес”, передача про моду. Радіостудія – патріот „ПАДІЮНу ”, намагається у своїх передачах розповідати про велику і дружню сім’ю нашого палацу, про талановитих дітей і педагогів, про цікаві події і плани на майбутнє, вона своєрідний «висвітлювач» всього того, що відбувається у палаці – великому сучасному позашкільному освітньому комплексі з пріоритетним художньо-естетичним напрямком виховання дітей та молоді Закарпатської області.

joomlamodniyportal.ru  

Гурток “Чеська мова”

Викладач: Личко Валентина Михайлівна

З вересня 2013 року для дітей, які виявили бажання вивчати мову та культуру Чехії, в "ПАДІЮНі" працює гурток чеської мови.

У ХХІ столітті в українському суспільстві зросла потреба у спілкуванні та співробітництві з іншими народами, представниками інших країн. Знання іноземної мови стало необхідністю. Щоб повною мірою перейнятися цією культурою і традиціями варто вивчити чеську мову, адже саме в ній приховані багато тонкощів цього слов'янського народу. Вивчення чеської мови є актуальним у зв’язку з географічним розташуванням Закарпаття, де на одній території проживають різні національні меншини.

Протягом курсу гуртківці не тільки здобувають певні  знання з чеської мови, вони також розвивають навички самоосвіти та самооцінки, вчаться користуватися іноземною мовою в її основній функції — засобу комунікації. Відвідуючи гурток, вихованці зможуть розуміти усну та письмову мову, наприклад, в оголошеннях, телепередачах, читати адаптовану літературу, запитати та надати інформацію, підтримувати бесіду в межах певних тем, висловлювати особисті думки та почуття. Діти вчаться спілкуватися з однолітками і працювати в команді.

Гуртківці вивчають не тільки лексику та граматику чеської мови, але знайомляться з традиціями та культурою Чехії. 

joomlamodniyportal.ru  

Гурток "Основи учнівського самоврядування"

Керівник: Рущак М.О.

 Ми живемо в час, що ознаменував себе швидкими темпами розвитку суспільства. Час, який вимагає від нас постійного руху вперед. Нові технології та постійні зміни в суспільній свідомості підштовхують нас до непереривного самовдосконалення, до розвитку тих рис особистості, які дали б можливість людству надалі розвиватись та вдосконалювати світ навколо і себе в ньому.
Так на перший план у вихованні нового покоління виступає потреба особистості в самореалізації. Соціалізація дітей в умовах позашкільного навчального закладу повинна ґрунтуватися на розумінні необхідності виховання молодих лідерів – лідерів майбутнього, створенні умов для самореалізації молоді, яка зможе активно діяти у всіх сферах життя суспільства, буде спроможна приймати самостійні рішення і відстоювати власні ідеали та переконання.
Завданням учнівського самоврядування є підтримка учнівської молоді, що активно бере участь у громадському житті, є активною та ініціативною, яскраво проявляє лідерські якості, усвідомлює себе як громадянина Української держави та позиціонує себе як національно свідому особистість.
Учнівське самоврядування – це насамперед – школа лідерства в суспільному житті.
Метою гуртка «Учнівське самоврядування» - є виховання повноцінного, соціально свідомого покоління, становлення молоді як творчої сили суспільства; формування в неї активної життєвої позиції, вміння приймати самостійні рішення та нести відповідальність за них; формування особистості лідера, його організаторських здібностей та його реалізація в суспільному житті.
Виявлення та підтримка лідерів молодіжного руху. Підвищення ролі молоді у сучасному суспільстві.

Дитячо-юнацький парламент «Dream Team» є самоврядною, добровільною, неполітичною, позаконфесійною організацією старшокласників , що діє на засадах демократичного суспільства і формується шляхом добровільного вступу(кандидат подає заяву про вступ). Членами парламенту може бути будь-який учень навчальних закладів міста Ужгород якому виповнилося повних 14 років.
Учасники дитячо-юнацького парламенту постійно організовують та беруть участь у різноманітних конференціях та круглих столах.

Ми з вірою йдемо у майбуття!
Надія світочем запалює серця!    
І все, що робимо ми тут сьогодні,
Нехай запалить іскру в душах тих,
Хто вже не вірить в молодь України
Ми лідери - творці свого життя!
Любов та істина запалюють серця!
Бо ми майбутнє творим вже сьогодні.
Ми зробимо, ми досягнем мети!
І прийдемо в майбутнє я і ти!
Де вже не буде сумнівів й зневіри
Бо ми й сьогодні клятву принесем,
Що наша сила подолає все!

“Dream Team” – з вірою в майбутнє!!!

Структура «Dream Team»

Робота дитячо-юнацького парламенту «Dream Team»відбувається за 6 напрямках:
1. міжнародних зв’язків;
2. культури та дозвілля;
3. інформації та роботи зі ЗМІ;
4. екології, спорту, туризму та здорового способу життя;
5. соціальних досліджень;
6. захисту прав і свобод учнівської молоді.
Члени парламенту обирають відповідальних за напрямки роботи, президента, віце – президента та секретаря учнівського парламенту «Dream Team».
Вибори відбуваються щорічно на початку кожного навчального року.
Засідання парламенту міста «Dream Team» відбуваються відповідно затвердженого графіку та позачергово у разі необхідності.
Зібрати позачергове засідання парламенту має право Президент або віце-президент у разі його відсутності.
Парламентом учнівського врядування міста «Dream Team» розроблено статут та інші установчі документи, до яких можуть бути внесені зміни.

Гімн дитячо-юнацького парламенту
«Наша мета»
Хоч у всіх є мета, та у кожного своя,
І дорога до неї в житті не легка.
Мета як зірка світить здалека,
Не дозволить в дорозі відпочити вона
Приспів:    
(А) наші мрії ми об’єднаєм,
Наші мрії здійснимо.
Наша сила все подолає
Ми за правду, щастя й добро.
(Приспів)
Ми боялись сказати усе, що на думці,
Ми боялись зізнатись, що лідери є.
Та прийшли до Палацу знання набувати -
У кожного в серці лідер живе.
(Приспів).

Ти цілі досягнеш тут безсумнівно,
І душу світлом наповнить зоря.
Дорогу продовжи з новою метою,
І тобі підкоряться всі гори й моря!    
(приспів)

Німецька мова

Викладач: Вертеш-Гапак Оксана Емеріхівна
Сучасний стан міжнародних зв’язків України, вихід її до європейського та світового простору зумовлюють розглядати німецьку мову як важливий засіб міжкультурного спілкування. Головна мета навчання німецької мови полягає у формуванні в учнів комунікативної компетенції, базою для якої є комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок. Розвиток комунікативної компетенції залежить від соціокультурних і соціолінгвістичних знань, умінь і навичок, які забезпечують входження особистості в інший соціум і сприяють її соціалізації в новому для неї суспільстві.
Під час навчання реалізуються також освітня, виховна і розвивальна цілі. Вивчення німецької мови поєднує в собі всі види мовленнєвої діяльності
(аудіювання, усне мовлення, читання та письмо), звертаючи особливу увагу саме на усне мовлення, як на початковому так і на подальших етапах. Тому основними формами навчання є лекції, бесіди (відповідно до теми занять), ігри, перевірочні роботи, тести. Так як для дітей, для успішного оволодіння усним мовленням важливим елементом є наочність, то в роботі секції німецької мови використовується багато різноманітного дидактичного оснащення, а саме: аудіозаписи, відеофільми, роздатковий матеріал.

joomlamodniyportal.ru  

  

Молодіжний клуб

Викладач: Сивохоп Софія Романівна

Метою й основним змістом роботи клубу є виховання молоді в дусі широкої соціальної комунікабельності, інтелігентного і відповідального ставлення кожного до самого себе, до людей, до навколишнього середовища, до природи.
Діяльність клубу спрямована на ослаблення для юнаків і дівчат негативних наслідків процесів, що відбуваються у суспільстві, а також створення умов для реалізації інтересів і життєво важливих потреб молоді, їх повної самореалізації.
Провідна ідея роботи клубу - допомога, або принцип „допомога самодопомозі". Суть його - підтримати, обнадіяти і стимулювати підлітків, юнаків і дівчат на розвиток їхніх власних сил, конструктивну діяльність, використання усіх потенційних резервів.
Завдання молодіжного клубу - вироблення потреби самовдосконалення клубівців як особистостей, формування їхніх організаторських здібностей, соціальної зрілості через розвиток пізнавальних та соціальних інтересів, захоплення улюбленою справою, виховання вміння спілкуватись, жити в колективі цікавим творчим життям.

 

Стань творцем свого життя

Викладач: Сивохоп Софія Романівна

Сучасне життя ставить все нові і все важчі завдання перед суспільством і особливо перед молодими його представниками. Підлітки, котрі і так переживають один із найважчих в житті періодів -- період дорослішання, опиняються в умовах високих вимог і малих можливостей.
На допомогу їм покликана програма гуртка «Стань творцем свого життя». У комфортних умовах, при підтримці керівника і друзів школярі вчаться орієнтуватися і діяти в новому для них, складному суспільному середовищі.
На тренінгових заняттях підлітки здобувають досвід пізнання самих себе, розуміння інших людей, механізмів і законів, що впливають і на людські відносини, ідентифікації себе як членів громади, групи, професійного самовизначення. Вони здобувають і випробовують навички творчого мислення, спілкування, генерації нових ідей, отримання і переробки інформації, розв’язання конфліктів різного ґенезу.
Програма орієнтована на соціальну і психологічну підтримку підлітків, виховання їх відповідальними, цілісними і здоровими особистостями, творцями власного життя.
 

Клуб КВН

Керівник – Сергій Денисенко

КВН (Клуб Веселих та Найкмітливіших) є однією з найпопулярніших форм організації змістовного дозвілля серед учнівської молоді. Заняття у клубі КВН розвиває в учнів такі якості як впевненість в собі, почуття гумору, естетичний смак, креативність та нестандартне мислення, вміння працювати та досягати результату в колективі, вимогливість і наполегливість.

Без сумніву, «клуб КВН» – це найвеселіший гурток «ПАДІЮНу». Він об’єднує декілька десятків дитячих та студентських команд КВН, що представляють школи, факультети університету та інші навчальні заклади. Щороку, спільно з МГО «Закарпатська ліга КВН», нашим клубом проводиться велика кількість ігор та фестивалів КВН.

Для учнівських команд проводиться сезон Шкільної ліги КВН, що включає в себе Фестиваль-відкриття, півфінальні ігри та два фінали, де розігруються титул Чемпіона та «Кубок надії». Також проводяться окремі тематичні фестивалі КВН спільно з ДАІ, центром зайнятості, тощо.

Для студентських команд проводиться Чемпіонат Закарпатської ліги КВН та розіграш Кубку. В сезоні, крім закарпатських команд КВН, беруть участь спеціально запрошені колективи з інших областей України.

Щонеділі для всіх бажаючих проводяться заняття «недільної школи КВН», де досвідчені КВНщики діляться тонкощами цієї гри з починаючими гравцями.

Команди клубу гідно представляють наш край на всеукраїнському рівні. Команда ужгородської гімназії «Вхід у Змінному Взутті» є неодноразовим переможцем Всеукраїнського фестивалю дитячих та юнацьких команд КВН «Жарт-птиця». Збірна команда УжНУ «Тяп-ляП» здобула велику кількість титулів у «дорослому» КВНі. Вони є Чемпіонами України, володарями Кубку України, Суперкубку України, Кубку КВН-газети, тощо.

Крім ігор КВН, наш клуб активно долучається до життя «ПАДІЮНу» та інших заходів, що проводяться у місті та області. Це «Закарпатська гуморина», «Парад Наречених», Студентська республіка, «Парад Миколаїв», «Ужгородська регата» та інші.

Більше про Закарпатський КВН на сайті: www.kvn.uzhgorod.ua

 

Школа молодого лідера

Викладач: Рущак М. О.

“Лідерство – запорука успіху”
Я можу, вмію, дію !
Лідер (від англ. leader той, хто веде, перший, що йде попереду), член групи, авторитетна особистість, яка реально відіграє домінантну роль в організації спільної діяльності та регулюванні взаємин у групі, всі учасники якої визнають його керівництво. Лідером стає людина, готова взяти на себе відповідальність за розвиток і дії інших членів групи. Сучасний лідер – це життєстійка, життєздатна, життєтворча особистість, яка активно інтегрується в суспільство, добре орієнтується та бере активну участь в економічних, соціальних, політичних, культурних процесах. Особистість сучасного лідера характеризується високою громадською активністю, підприємливістю, здатністю знаходити оптимальні шляхи та засоби розв’язання будь-яких проблем у нестандартних ситуаціях .
Метою занять у цьому гуртку є формування лідерських якостей, життєвого досвіду, поведінки лідерів шляхом активного залучення їх до справ і турбот у Палаці. Ознайомлення дітей  з теоретичними основами та принципами розвитку лідерства; розвиток у підлітків навичок самоаналізу, аналізу організаторських здібностей та своїх нереалізованих можливостей; спрямовування підлітків на роботу над собою, на здійснення своїх намірів щодо розвитку своєї особистості, лідерської позиції; формування у вихованців навичок у співпраці в команді; стимулювання творчої і соціальної активності та ініціативи підлітків; допомога у розвитку сили волі та етичних якостей, необхідних для того, щоб стати успішним в житті, в повній мірі реалізувати лідерський потенціал.  
Реалізація програми гуртка «Школа молодого лідера» передбачає такі заняття та розваги:
- Тренінгові заняття;
- Міні – лекції; бесіди; дискусії;
- Рольові ігри, моделювання;
- Драматизація ; портфоліо;
- Презентації; інтерактивні вправи та ігри;
- Навчальні та розважальні екскурсії;
- Тематичні вечори- дискотеки;
- Відомості та заняття з психології, юрисдикції, філології ;
- Навчитись публічним виступам
- Зустрічі з видатними особистостями;
- Спілкування із місцевою владою;
- Проведення різноманітних акцій;.
- Залучення до волонтерської діяльності;
- Співпраця зі ЗМІ.
Очікувані результати :
- сформованість певних компетентностей у лідерській діяльності;
- підвищення самостійності і творчого потенціалу школярів;
- особистісне зростання кожного учня;
- формування психолого - толерантного, доброзичливого ставлення до інших особистостей, груп, народів;
- розвиток творчого мислення, формування власної точки зору;
- опанування навичками самоаналізу та самоусвідомлення;
- формування гуманістичного світогляду;
підготовка до свідомої активної участі в суспільному житті школи, міста, української держави. 

 

joomlamodniyportal.ru  

Дочірні категорії