Комплексна наскрізна історико-пошукова краєзнавча програма "Збережіть скарби рідного краю"

                                                                      Обґрунтування програми.
   Довгострокова комплексна програма історико–краєзнавчо-пошукового спрямування створена у зв'язку з необхідністю виховання молодого покоління у дусі патріотизму, повернення до витоків національної свідомості, історії та культури рідного краю.
                                                                      Місія програми
   Запропонована програма орієнтована на виконання соціального замовлення, що передбачає підвищення вимог до виховання, гуманізацію педагогіки. Вона сприяє здійсненню одного з найважливіших завдань освіти - введенню підростаючої людини у поле рідної культури, історичних цінностей, духовну атмосферу того місця, з якого починається його життя.
                                                                      Мета та завдання програми.
• Виховання у дітей і молоді гідного відношення до духовних і культурних цінностей, привернення їх уваги до краєзнавчо-дослідницької роботи, до повного сприйняття долі рідного краю, відчуття особистої відповідальності за збереження нетлінних скарбів рідного народу, виховання культуроохоронної свідомості.

• гуманітарна підготовка, одне з завдань якої в сучасному світі – формування у підростаючих поколінь «культурологічного світовідчуття», мудрого ставлення до культурного різноманіття.
• Розвиток конструкторського мислення, творчих здібностей, формування образного мислення, уяви, закріплення вмінь та навичок роботи з різноманітними матеріалами та інструментами.
                                                                     Принципи, на яких базується програма:
• культуровідповідність, що передбачає органічне поєднання навчально-виховного процесу з етнокультурною спадщиною, регіональними особливостями, традиціями;
• гуманізм, добровільність участі, паритетність позицій педагога і вихованця у навчанні, творчості і спілкуванні, вимагає створення умов для формування кращих якостей та здібностей вихованця;
• науковість, що полягає у залученні до процесу наукових знань історичного періоду.
                                                                     Учасники програми.
Вихованці і педагоги структурних підрозділів Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН»відділ  духовного і творчого розвитку «Джерела», відділ образотворчого та  декоративно- вжиткового мистецтва, гурток «Комп’ютерний всесвіт » та ін.
                                                                     Види діяльності.
   Програма передбачає різноманітні форми та види діяльності: експедиції, походи, пленери, консультації з фахівцями, робота в архівах, бібліотеках, виставки, творення проектів, безпосередня навчально-виховна діяльність на заняттях клубу  «Майстер - хобі», гуртків образотворчого мистецтва, скульптури, рукотворного мистецтва, , спелеотуризму та ін.., програми яких орієнтовані на виконання та участь у програмі
                                                                     Реалізація програми
Потребує підтримки у науковому та фінансовому плані.
                                                                     Очікувані результати:
• залучення широкого загалу дітей до вивчення, збереження і популяризації етнокультури краю;
• створення умов для засвоєння цінностей свого народу, оволодіння духовними скарбами української культури ;
• створення умов для ознайомлення з культурою народів, що живуть поруч.
• одержання дітьми та молоддю практичних навичок науково-дослідницької роботи, теоретичних знань про пам'ятки замкової архітектури, дерев'яного зодчества та ін.;
• ширше залучення дітей до занять образотворчим  та декоративно-вжитковиммистецтвом;
• створення груп юних екскурсоводів, знавців пам'яток історії, культури, природи, туристів-краєзнавців тощо;
• підготовка посібників та методичних рекомендацій для керівників гуртків, учителів праці за результатами проведеної роботи;
• оформлення музеїв  експонатами макетів пам'яток замкової архітектури і культових споруд та інших історико-архітектурних пам'яток нашого краю, творами живопису, кераміки, фотовиставкою;
• розвиток умінь читати креслення та виготовлення з площинної фактури об'ємної конструкції споруди;
• вивчення та розвиток традицій використання поробок з природних матеріалів в сучасних умовах.
    Програма базується на навчальних програмах гуртків декоративно –вжиткового, образоотворчого, гуманітарного напрямків.
Програма є довгострокова і розрахована на багаторічну роботу в цьому напрямку співробітників «ПАДІЮНу», його вихованців, інших громадських і державних установ.