ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК

ЗАТВЕРДЖЕНО     

                                         директор Закарпатського

палацу дитячої та юнацької

творчості „ПАДІЮН”

___________С. І. Ганущина

                            „ _  ”_____________2020 р. 

 

 

 

 ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК

організації освітнього процесу в Закарпатському обласному палаці дитясої і юнацької творчості „ПАДІЮН”

на період карантину в зв’язку з поширенням

короновірусної хвороби (СОVID-19)

 

 

1. Тимчасовий порядок організації освітнього процесу  у „ПАДІЮНІ” у  період карантину в зв’язку з поширенням короновірусної хвороби (СОVID-19) діє в навчальному закладі на період карантину в зв’язку з поширенням короновірусної хвороби (СОVID-19).

2. Нормативно-правова база

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 „Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”.

Протиепідемічні заходи у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням короновірусної хвороби (COVID-19), затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 № 50.

Лист Міністерства освіти і науки України від 29.07.2020 № 1/9-406 „Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та опалювального сезону в умовах адаптивного карантину”.

Лист Міністерства освіти і науки України від 04.08.2020 № 1/9-419 „Щодо необхідності створення безпечних умов для організації початку 2020/2021 навчального року”.

Лист Міністерства освіти і науки України від 05.08.2020 № 1/9-420 „Щодо організації роботи закладів загальної середньої освіти  2020/2021 навчальному році”

Лист директорату дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти МОН України  28.08.2020 №6/1054 -20 „Щодо організації освітнього процесу в закладах позашкільної освіти в 2020/2021 навчальному році”.

 

3. Особливості підготовки освітнього закладу до початку навчального року

До початку навчального року забезпечюється завершення ремонтних та профілактичних робіт, здійснення прибирання усіх навчальних приміщень та прилеглої території закладу освіти (дезінфекція поверхонь, перевірка вікон щодо забезпечення наскрізного та кутового провітрювання).  Створюються умови для мінімізації ризику інфікування, збільшення вільного простору в навчальних приміщеннях (прибирання зайвих меблів, устаткування, килимів, м’яких іграшок тощо).

Виокремлюється та обладнується спеціальне приміщення для тимчасового перебування учасників освітнього процесу у разі виявлення в них симптомів гострого респіраторного захворювання та/або підвищеної температури.

Усі працівники закладу освіти забезпечуються засобами індивідуального захисту із розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи (засоби індивідуального захисту мають бути в наявності із розрахунку на 5 робочих днів, у т.ч. на 1 робочу зміну – безпосередньо на робочому місці працівника).

Після кожного зняття засобів індивідуального захисту (захисних масок одноразових рукавичок) перед одяганням чистих засобів індивідуального захисту, працівник повинен ретельно вимити руки з милом або обробити антисептичним засобом.

На всіх входах до закладу освіти організовуються місця для обробки рук антисептичними засобами, ці місця позначаються яскравим вказівником та інформацією про правила та необхідність дезінфекції рук.

Біля входів у заклад освіти, у коридорах та санвузлах розміщуються контейнери з кришками та поліетиленовими пакетами для використаних засобів індивідуального захисту.

Організовується своєчасна заміна пакетів із використаними засобами індивідуального захисту, їх подальша утилізація, щоденна дезінфекція контейнерів (згідно з алгоритмом дій).

У санітарних кімнатах забезпечується наявність рідкого мила, паперових рушників. Забезпечується відкриття двох входів до приміщення закладу, наноситься розмітка на підлозі, яка полегшуватиме організацію двостороннього руху коридорами.

Організовується робота технічного персоналу з прибирання приміщень у кінці робочого дня, проведення очищення і дезінфекції поверхонь (в тому числі дверних ручок, столів, місць для сидіння, перил,  підвіконь тощо).

4. Особливості проведення роз’яснювальної роботи

Проводиться роз’яснювальна робота з працівниками та здобувачами освіти щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів коронавірусної хвороби (COVID-19) серед працівників або вихованців.

Для працівників проводиться інструктаж щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції (COVID-19), дотримання правил респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів.

Проводиться навчання працівників щодо одягання, використання, зняття засобів індивідуального захисту, їх утилізації, контролюється виконання цих вимог.

Проводиться інформування вихованців та їхніх батьків про порядок організації освітнього процесу в „ПАДІЮНі” в період карантину в зв’язку з поширенням короновірусної хвороби (COVID-19).

Надається роз’яснення батькам щодо необхідності впровадження обмежувальних заходів стосовно відвідування закладу освіти сторонніми особами.

Інформація щодо особливостей організації освітнього процесу в закладі в зв’язку з карантином через поширення короновірусної хвороби (COVID-19) розміщюється на інформаційних стендах.

5. Особливості відвідування закладу освіти

Працівники закладу освіти допускаються до роботи за умови використання засобів індивідуального захисту (респіратора або захисної маски) після проведення термометрії безконтактним термометром. Працівник із ознаками гострого респіраторного захворювання або підвищеною температурою тіла понад 37,2°С на робоче місце не допускається. Йому надаються рекомендації звернутись за медичною допомогою до сімейного лікаря.

При появі підвищеної температури тіла понад 37,2°С або ознак гострого респіраторного захворювання вдома, працівник повідомляє свого керівника та не виходить на роботу, одночасно звертаючись за медичною допомогою.

Працівник, визначений таким, який потребує самоізоляції відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, до роботи не допускається.

Вхід до будівлі закладу дозволяється здобувачам освіти 5-11 класів лише при наявності захисної маски або респіратора. Захисні маски можуть не використовуватися під час проведення занять у навчальних приміщеннях. Під час пересування приміщеннями закладу освіти використання захисних масок є обов’язковим. Засобами індивідуального захисту здобувачів освіти 5-11 класів забезпечуються батьками.

Здобувачам освіти 1-4 класів дозволяється вхід, пересування та перебування в приміщеннях закладу освіти без використання захисних масок або респіраторів.

Забороняється допуск до закладу освіти батьків або супроводжуючих осіб (крім тих, які супроводжують дітей з інвалідністю), а також сторонніх осіб. Як виключення, у разі крайньої потреби вхід та перебування в приміщеннях закладу освіти здійснюється ними лише з дозволу адміністрації та при наявності захисної маски або респіратора.

Питний режим вихованців організовується батьками через використання індивідуальних ємностей для рідини або фасованої питної продукції.

Педагогічні працівники здійснюють спілкування з батьками переважно дистанційно за допомогою будь-яких засобів зв’язку.

6. Особливості організації освітнього процесу в закладі

Здійснюється щоденний контроль за виконанням усіма учасниками освітнього процесу протиепідемічних заходів.

Забезпечується регулярний моніторинг та аналіз відвідування занять гуртківцями з метою раннього виявлення збільшення захворюваності та своєчасного реагування.

Розробляється гнучкий графік початку навчальних занять та перерв для різних категорій здобувачів освіти, маршрути їх руху у приміщеннях закладу освіти.

За кожною групою закріплюється певній кабінет для мінімізації пересування гуртківців у приміщеннях закладу освіти.

Забезпечується можливість використання під час навчання великих приміщень, проведення занять окремих гуртків на відкритому повітрі за сприятливих погодних умов, проведення занять окремих гуртків або в окремі навчальні дні у підгрупах, використовуючи технології змішаного навчання, модульний підхід.

Робота  гуртків та секцій на базі закладу освіти організовується згідно з протиепідемічними заходами у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням короновірусної хвороби (СОVID-19) та рекомендаціями МОН України у 2020/2021 навчальному році.

Забороняється проведення масових заходів в закритих приміщеннях (окрім заходів необхідних для забезпечення функціонування закладу освіти).

7. Особливості організації освітнього процесу керівником гуртка

Під час календарно-тематичного планування враховується можливість переходу на дистанційне навчання, для чого виділяються ключові теми, на яких ґрунтується подальше опрацювання програмового матеріалу, аби мати змогу в разі потреби ущільнити та оптимізувати вивчення предмету, забезпечити якісну самостійну роботу вихованців.

Обираючи навчально-методичний комплекс для гурткових занять, керівник гуртка має передбачити можливість використання засобів та інструментарію дистанційного навчання в умовах очного навчання.

Під час проведення занять необхідно уникати видів діяльності, які вимагають безпосереднього фізичного контакту між здобувачами освіти (зменшити кількість комунікаційних вправ, уникати групових ігор, що передбачають тактильний контакт, проводити зустрічі із дотриманням соціальної дистанції, за можливості, на свіжому повітрі тощо).

Перед початком занять керівниками гуртків проводиться опитування учнів щодо їх самопочуття та наявності симптомів респіраторної хвороби (в разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби діяти згідно з затвердженим алгоритмом).

Після кожного заняття проводиться провітрювання кабінету впродовж 10 хвилин із дотриманням безпечних умов для здобувачів освіти.

Після кожного проведеного заняття педагоги здійснюють контроль за дотриманням учнями протиепідемічних вимог під час перерви. 

9. Особливості поводження з використаними засобами індивідуального захисту

Збір використаних засобів індивідуального захисту (захисні маски, респіратори, гумові рукавички, захисні щитки), паперових серветок організовується в окремі контейнери/урни (картонні або пластикові), з кришками та поліетиленовими пакетами.

Кількість та об’єм (місткість) контейнерів/урн визначається з розрахунку на кількість відвідувачів закладу освіти, з подальшою утилізацією згідно з укладеними угодами на вивіз твердих побутових відходів.

Контейнери встановлюються біля входів в заклад освіти, в коридорах та санвузлах.

Поліетиленові пакети з контейнерів, у яких зібрано використані засоби індивідуального захисту (захисні маски, респіратори, гумові рукавички, захисні щитки), замінюються після заповнення або за графіком. При цьому пакет щільно зав’язується (рекомендується використовувати додатковий пакет для надійності зберігання використаних засобів індивідуального захисту) та на нього наноситься маркування „використані засоби індивідуального захисту”.

Щоденно здійснюється дезінфекція пластикових контейнерів, картонні контейнери одноразового використання після використання підлягають утилізації.

10. Алгоритм дій при виявленні симптомів хвороби під час освітнього процесу

У разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби у здобувача освіти:

-гуртківець одягає маску;

-керівник гурка телефоном інформує чергового адміністратора та уповноважену особу;

-уповноважена особа тимчасово ізолює гуртківця в спеціально відведеному приміщенні закладу;

-уповноважена особа повідомляє заступника директора з АГЧ про приміщення, де необхідно зробити дезінфекцію;

-уповноважена особа або керівник гуртка повідомляє про ситуацію батьків гурківця (інших законних представників); 

-технічний працівник проводить провітрювання та дезінфекцію висококонтактних поверхонь в тих приміщеннях, де перебував гурківець з ознаками хвороби;

-педагог проводить інструктаж з дітьми, які були в контакті з вихованцем з ознаками хвороби;

-вихованці групи, де було виявлено вихованця з ознаками хвороби, переходять на самоізоляцію до отримання результатів лабораторних досліджень;

-якщо тест не підтверджує СОVID-19, вихованці повертаються на навчання; якщо тест підтверджує СОVID-19, вони переходять на дистанційне навчання на 2 тижні.

У разі виявленні ознак гострої респіраторної хвороби у працівника він одягає маску та негайно відсторонюється від роботи. За можливості, працівник самостійно повертається додому та негайно звертається до сімейного лікаря. За тяжкого стану, працівник тимчасово ізолюється в спеціально відведеному приміщенні закладу до прибуття машини „Швидкої допомоги”. Про ситуацію інформуються родичі працівника. В тих приміщеннях, де перебував працівник з ознаками хвороби, проводиться провітрювання поза графіком та дезінфекція висококонтактних поверхонь.

У випадку підтвердження в здобувача освіти або працівника закладу COVID-19, проводиться визначення кола контактних осіб. Усі контактні особи відправляються на самоізоляцію під медичний нагляд сімейного лікаря на 14 днів з дня останнього контакту з особою, в якої підтверджений випадок COVID-19.

11. Особливості організації роботи закладу освіти в залежності від рівня епідемічної небезпеки

Рівень епідемічної небезпеки в регіоні або окремих адміністративно-територіальних одиницях визначається рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

У регіоні, щодо якого відсутнє рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій про встановлення рівня епідемічної небезпеки, застосовуються протиепідемічні, заходи, передбачені для „зеленого” рівня епідемічної небезпеки.

У разі визначення „зеленого”, „жовтого”  або „помаранчевого” рівня епідемічної небезпеки відвідування закладу освіти учнями дозволяється в звичайному режимі з дотриманням вимог пп. 3-10 цього Тимчасового порядку.

У разі визначення „червоного” рівня епідемічної небезпеки:

-всі здобувачі освіти  переводяться у формат дистанційного навчання, працівники закладу – на роботу в дистанційному режимі;

-забороняється відвідувати заклад освіти всім учасникам освітнього процесу;

-розклад занять максимально наближується до режиму роботи закладу освіти на зеленому рівні (уроки починати відповідно до складеного розкладу, не перевищувати кількість занять, що зазначено у розкладі; обов’язково проводити перерви);

-зменшується тривалість онлайн занять на 5-10 хвилин;

-спілкування з батьками, між працівниками закладу освіти, між здобувачами освіти у групі та зв’язок адміністрації закладу з усіма учасниками освітнього процесу організовується в онлайн режимі;

-педагогам, які не ведуть гурткову роботу, доручається інша ділянка роботи, яку передбачає освітній процес у дистанційному режимі.